PA INFOTEL Co., Ltd

Hotline +84-19002048
Hot news
Vietnam plans return of tourism and hospitality after COVID-19

Vietnam plans return of tourism and hospitality after COVID-19

Vietnam plans return of tourism and hospitality after COVID-19. Vice-Chairman of the Việt Nam...
Vietnam’s Tourism Industry Gets Back to Business With Discount Offers

Vietnam’s Tourism Industry Gets Back to Business With Discount Offers

For any country starting to reopen its economy in the wake of the coronavirus crisis, it’s...
Crowne Plaza Danang Waterfront

Crowne Plaza Danang Waterfront

IHG expands Crowne Plaza brand in Central Vietnam

Career Oppotunities

Opera PMS Consultant

Opera PMS Consultant

Mô tả công việc - Triển khai các giải pháp chuyên ngành Dịch vụ khách hàng Nhà hàng, Khách sạn (cài đặt, thiết lập cơ sở dữ liệu và huấn luyện hệ thống phần mềm ứng...