PA INFOTEL Co., Ltd

Hotline +84-19002048
Hot news
Vietnam’s Tourism Industry Gets Back to Business With Discount Offers

Vietnam’s Tourism Industry Gets Back to Business With Discount Offers

For any country starting to reopen its economy in the wake of the coronavirus crisis, it’s...
Crowne Plaza Danang Waterfront

Crowne Plaza Danang Waterfront

IHG expands Crowne Plaza brand in Central Vietnam
Country overview: 43,000 new hotel rooms coming to Vietnam

Country overview: 43,000 new hotel rooms coming to Vietnam

Vietnam’s hotel industry remains on a solid growth trajectory despite Covid19, according to the...

Career Oppotunities

Opera PMS Consultant

Opera PMS Consultant

Mô tả công việc - Triển khai các giải pháp chuyên ngành Dịch vụ khách hàng Nhà hàng, Khách sạn (cài đặt, thiết lập cơ sở dữ liệu và huấn luyện hệ thống phần mềm ứng...